Selamat Datang ke www.win12u.com                          Further details please click Announcement

Affiliate / Agens komisen
Classic Partner

Silver Partner

Gold Partner

Platinium Partner

Daimond Partner
Komisen 10% 20% 30% 40% 50%
Sales minima yang diperlukan 1. Setiap bulan minima 3 Ahli baru mendaftar.

2. Setiap bulan minima 3 deposit baru daripada setiap ahli baru.
>10,000.00 >20,000.00 >50,000.00 >100,000.00
Kempen Promosi oleh syarikat Akan ditanggung mengikut kadar komisen anda. Akan ditanggung mengikut kadar komisen anda. Akan ditanggung mengikut kadar komisen anda. Akan ditanggung mengikut kadar komisen anda. Akan ditanggung mengikut kadar komisen anda.
Pembayaran Setiap bulan hari yang pertama Setiap bulan hari yang pertama Setiap bulan hari yang pertama Setiap bulan hari yang pertama Setiap bulan hari yang pertama
Kondisi Menang/Kalah Akaun yang tiada kemenangan pada bulan tersebut akan dibawa ke hadapan sehingga ada kemenangan wujud.
Oleh demikian rakan kongsi kami tidak perlu jelaskan akaun yang tiada untung dan pihak syarikat akan tunggu sehingga akaun anda mempunyai keuntungan. Untuk akaun yang ada keuntungan, pihak syarikat akan bayar kepada rakan kongsi setiap bulan pada hari yang pertama.
Akaun yang tiada kemenangan pada bulan tersebut akan dibawa ke hadapan sehingga ada kemenangan wujud.
Oleh demikian rakan kongsi kami tidak perlu jelaskan akaun yang tiada untung dan pihak syarikat akan tunggu sehingga akaun anda mempunyai keuntungan. Untuk akaun yang ada keuntungan, pihak syarikat akan bayar kepada rakan kongsi setiap bulan pada hari yang pertama.
Akaun yang tiada kemenangan pada bulan tersebut akan dibawa ke hadapan sehingga ada kemenangan wujud.
Oleh demikian rakan kongsi kami tidak perlu jelaskan akaun yang tiada untung dan pihak syarikat akan tunggu sehingga akaun anda mempunyai keuntungan. Untuk akaun yang ada keuntungan, pihak syarikat akan bayar kepada rakan kongsi setiap bulan pada hari yang pertama.
Akaun yang tiada kemenangan pada bulan tersebut akan dibawa ke hadapan sehingga ada kemenangan wujud.
Oleh demikian rakan kongsi kami tidak perlu jelaskan akaun yang tiada untung dan pihak syarikat akan tunggu sehingga akaun anda mempunyai keuntungan. Untuk akaun yang ada keuntungan, pihak syarikat akan bayar kepada rakan kongsi setiap bulan pada hari yang pertama.
Akaun yang tiada kemenangan pada bulan tersebut akan dibawa ke hadapan sehingga ada kemenangan wujud.
Oleh demikian rakan kongsi kami tidak perlu jelaskan akaun yang tiada untung dan pihak syarikat akan tunggu sehingga akaun anda mempunyai keuntungan. Untuk akaun yang ada keuntungan, pihak syarikat akan bayar kepada rakan kongsi setiap bulan pada hari yang pertama.
Auto Upgrade Sales mencecah 10,000.00 keatas, akaun anda akan dinaik pangkat ke "SILVER" partner (komisen 20%) untuk bulan yang seterusnya. Sales mencecah 20,000.00 keatas, akaun anda akan dinaik pangkat ke "GOLD" partner (komisen 30%) untuk bulan yang seterusnya. Sales mencecah 50,000.00 keatas, akaun anda akan dinaik pangkat ke "PLATINIUM" partner (komisen 40%) untuk bulan yang seterusnya. Sales mencecah 100,000.00 keatas, akaun anda akan dinaik pangkat ke "DIAMOND" partner (komisen 50%) untuk bulan yang seterusnya. Tiada


Mengemukakan butiran anda jika anda berminat

 

Klik Di sini Untuk Memohon

 

Sebarang pertanyaan sila hubungi: 016-3023233

Contact Us
Contact Us